آدرس: قزوین - شهر صنعتی البرز - فلکه دوم جنب سپاه

شماره تماس : 02832238196

شماره فکس: 02832238188

موبایل: 09371551544 

.