ماسک سوپاپدار تاشو FFP1ذغال اكتيو مارک میلاد

ماسک سوپاپدار تاشو FFP1ذغال اكتيو مارک میلاد
قیمت: 2000 تومان

ماسک سوپاپدار تاشو FFP1ذغال اكتيو مارک میلاد

داراي فيلتر مخصوص جاذب گاز و بو مي باشد و قادر است ميكروارگانيسم ها و ذرات آئروسل را تا 0/5 ميكرومتر جذب نمايد.

كاربرد

آلودگي هواي شهري، صنايع شيميايي، صنايع دارويي، صنايع غذايي، آتش سوزي، معادن، اطاق هاي تميز و عمل، آزمايشگاهها، بيمارستان ها، دندانپزشكي ها، كارگاههاي نقاشي و غيره.