سوپاپدار ساده 3MAX-مدل HY8222

سوپاپدار ساده 3MAX-مدل HY8222
قیمت: 2100 تومان

سوپاپدار ساده 3MAX-مدل HY8222

 

 

نام محصول : ماسك سوپاپدار ساده

مدل محصول: HY8222-3MAX

 

  ماسک تنفسی سوپاپ دار ساده سفید  FFP2HY8222 :

با قابلیت فیلتراسیون کلاس FFP2 با کارایی جذب ذره تا 94%   ( به عبارتی10 برابر حد مجاز مواجهه شغلی) جهت استفاده در محیط های کاری با گرد و غبار و ذرات مناسب می باشد.