ماسک سوپاپدار كاسه اي ذغال اکتیو مارک JFY مدل 1131

ماسک سوپاپدار كاسه اي ذغال اکتیو مارک JFY مدل 1131
قیمت: 14000 تومان

ماسک سوپاپدار كاسه اي ذغال اکتیو مارک JFY مدل 1131

 

 

با قابليت فيلتراسيون كلاس 3 با کارايي ذره گيري 99% ( تا 20 برابر حدمجاز تماس شغلي) مناسب بوده و بعلت داشتن لاية كربن اكتيو در محيطهائي كه داراي گرد وغبار و بوي مواد آلي ضعيف مي باشند، استفاده مي شوند. نظير: مكانهاي بازيافت زباله، حمل ونقل و سوزاندن زباله هاي بيمارستاني عفوني و فاسد شدني، كار در دامداريها، مرغداريها و عمليات مبارزه با بيماريهاي عفوني انساني، حيواني و مشترك و غيره.