کفش ایمنی پنجه فولادی بهشتیان ساق بلند

کفش ایمنی پنجه فولادی بهشتیان ساق بلند
قیمت: 64000 تومان

کفش ایمنی پنجه فولادی بهشتیان ساق بلند

 
 
 استفاده از مرغوبترین چرمهای طبیعی رویه.
 
سرپنجه فولادی ساخت شرکت ESJOT ایتالیا که مطابق با استانداردهای بین المللی در برابر ضربه برخوردی 200 ژول مقاومت دارد.
 
آستری و کفی های رطوبت گیر.

 
 
 استفاده از مرغوبترین چرمهای طبیعی رویه.
 
سرپنجه فولادی ساخت شرکت ESJOT ایتالیا که مطابق با استانداردهای بین المللی در برابر ضربه برخوردی 200 ژول مقاومت دارد.
 
آستری و کفی های رطوبت گیر.