عینک طلقی کشدار ، ضد بخارات شیمیائی

عینک طلقی کشدار ، ضد بخارات شیمیائی
قیمت: 13500 تومان

عینک طلقی کشدار ، ضد بخارات شیمیائی


 عینک ایمنی گاگل محافظ چشم در برابر بخارات مواد شیمیایی (محافظ کامل حدقه چشم) با قابلیت استفاده بر روی عینک طبی و دارای سوپاپ یک طرفه جهت جلوگیری از ورود گازها و بخارات مواد شیمیایی ساخته شده است.

 

 
 عینک ایمنی گاگل محافظ چشم در برابر بخارات مواد شیمیایی (محافظ کامل حدقه چشم) با قابلیت استفاده بر روی عینک طبی و دارای سوپاپ یک طرفه جهت جلوگیری از ورود گازها و بخارات مواد شیمیایی ساخته شده است.
نوع لنز عینک ایمنی گاگل محافظ چشم در برابر بخارات مواد شیمیایی از جنس پلی کربنات ضد ضربه ضد خش جاذب اشعه مضر ماورای بنفش می باشد.
 
رنگ لنز عینک بصورت بی رنگ (شفاف) می باشد.  
 
قابلیت استفاده عینک ایمنی گاگل محافظ چشم در برابر بخارات مواد شیمیایی جهت کار با مواد شیمیایی، مراکز پزشکی، کارگاههای صنعتی، معادن و مواجهه با انواع گاز ها و بخارات می باشد.