دستکش ضد برش بوفالو

دستکش ضد برش بوفالو
قیمت: 3000 تومان

دستکش ضد برش بوفالو

 موارد مناسب برای استفاده:
مناسب براى صنايع ساختمانى
قابل استفاده در حمل و نقل و جابجايى
مناسب براى تعميرات عمومى
قابل استفاده در صنعت خودرو سازى
مشخصات فنی:
انعطاف پذير و راحت
بكارگيرى لايه لاتكس طبيعى مرغوب

 موارد مناسب برای استفاده:
مناسب براى صنايع ساختمانى
قابل استفاده در حمل و نقل و جابجايى
مناسب براى تعميرات عمومى
قابل استفاده در صنعت خودرو سازى
مشخصات فنی:
انعطاف پذير و راحت
بكارگيرى لايه لاتكس طبيعى مرغوب