دستکش ضد برش مدل MIDAS

دستکش ضد برش مدل MIDAS
قیمت: 4700 تومان

دستکش ضد برش مدل MIDAS

 مشخصات فنی:
انعطاف پذیری عالی
چنگش بسیار خوب
مقاوم در برابر سایش 
فوق العاده متناسب با دست
پوشیده شده از نیتریل
مقاوم به روغن وگیریس
مچکشدار
دارای آستر کشبافت

 

مشخصات فنی:
انعطاف پذیری عالی
چنگش بسیار خوب
مقاوم در برابر سایش 
فوق العاده متناسب با دست
پوشیده شده از نیتریل
مقاوم به روغن وگیریس
مچکشدار
دارای آستر کشبافت