دستکش مقاوم در برابر حرارت 250 درجه روکش الومنیوم

دستکش مقاوم در برابر حرارت 250 درجه روکش الومنیوم
قیمت: 21000 تومان

دستکش مقاوم در برابر حرارت 250 درجه روکش الومنیوم

  • دستکش آلومینیومی با آستر مقاوم در برابر حرارت 
  • مناسب برای اطفا حریق و کار های ریخته گری و ذوب فلزات
  • دستکش آلومینیومی با آستر مقاوم در برابر حرارت 
  • مناسب برای اطفا حریق و کار های ریخته گری و ذوب فلزات