دستکش پی وی سی (پوشا)

دستکش پی وی سی (پوشا)
قیمت: 8500 تومان

دستکش پی وی سی (پوشا)

 این دستکشها از نوع PVCبا آستر کتانی و تحت مارک پوشا و طبق ضوابط استاندارد CE توسط کارخانه صنایع ایمنی پوشا تولید و عرضه می شوند. و در انواع مقاوم در مقابل مواد اسیدی، قلیائی، مشتقات نفت، حلالها، روغن های صنعتی ومعدنی، آلودگی های بیولوژیکی

 این دستکشها از نوع PVCبا آستر کتانی و تحت مارک پوشا و طبق ضوابط استاندارد CE توسط کارخانه صنایع ایمنی پوشا تولید و عرضه می شوند. و در انواع مقاوم در مقابل مواد اسیدی، قلیائی، مشتقات نفت، حلالها، روغن های صنعتی ومعدنی، آلودگی های بیولوژیکی